גלרית תמונות ומולטימדיה

נילי צרויה
נילי צרויה
בגוף ההוכחה
בגוף ההוכחה

תמונה מסדנת "בגוף ההוכחה"

נילי צרויה ואילן כרמי
נילי צרויה ואילן כרמי

יוצרי סדנה "לנהל עם גרביים אדומים".

איטראקציה בצבעים
איטראקציה בצבעים

תמונה מסדנה

נילי צרויה
נילי צרויה

מנחה ויוצרת

נילי צרויה
נילי צרויה

מנחה ויוצרת